1. De nämnda biltyperna på vår webbplats är endast vägledande. Alla bokningar görs av gruppen och inte för en viss biltyp. I fall Du behöver en viss typ av bil, får Du kontakta personligt en av våra representanter.

2. Alla hyresgäster måste ha ett giltigt internationellt körkort, som utfärdades på minst ett år innan biluthyrningen.

3. Alla hyresgäster måste vara minst 21 år gamla.

4. Bilhyrorna är beräknade utifrån insamling/retur till samma plats.

5. Bilhyrorna beräknas inom intervallet på 24 timmar från pick up bilen. En extra dag debiteras 3 timmar efter utgången av den sista dagen av uthyrningen.

6. Transport mellan öarna är inte tillåtet.

7. Vi också erbjuder enkla resor på begäran.

8. Vi skall inte erbjuda tjänster om bokningarna är obekräftade, endast om vårt företag vill detta och vi har tillgängliga bilar.

9. Ingen typ av försäkring täcker skador orsakade av alkohol eller drogmissbruk samt trafikrättsliga kränkningar.

10. Delbetalning av bilthyrningen, vid leverans av bilen från vårt företag, är inte tillåtet.